Bergen Group får miljardkontrakt

Bergen Group har genom sitt dotterbolag Bergen Group BMW undertecknat ett memorandum of understanding med tyska rederiet SAL Schiffahrtskontor Altes Land GmbH & Co KG om konstruktionen av ett specialfartyg med DP-3 system. Fartyget ska levereras i april 2012 och kontraktet är värt NOK 1,8 miljarder.Skipsteknisk AS ansvarar tillsammans med SAL för designen av fartyget som ska kunna åta sig djupvatten-operationer på olje- och gasfält världen över. Fartyget får en längd på 175 meter och en bredd på 32 meter. Fartyget utrustas också med en kran med kapacitet på 600 ton.