Engebretsen koncernchef för Bergen Group

Bergen Group har utsett Pål Engebretsen till koncernchef på permanent basis efter att det temporära avtalet löper ut i september 2009. Pål Engebretsen tillsattes som tillfällig koncernchef i september i fjol. Tidigare arbetade han som administrativ direktör i Fosen Yards.