Befälhavare dog på sin post

Sjökapten Thorleif Sandvik på Stolt Offshores ”Seaway Falcon” kollapsade efter att ha återtagit kontrollen av fartyget som efter en blackout hamnat farligt nära ett grund utanför Stavanger. En räddningshelikopter skickades ut men hans liv stod inte att rädda. Sandvik var en mycket populär befälhavare i rederiet där han var anställd i mer än 25 år. Han satt också i företagsstyrelsen och var politiskt aktiv lokalt.