Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsutrustning

”Avvikelser” i Wärtsilä-tester

Wärtsilä meddelar att man i en intern granskning funnit avvikelser i ett mindre antal bränsleförbrukningstester för marinmotorer.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ester för marinmotorer.

Den interna granskningen av de globala testprocesserna inom Wärtsilä har genomförts på koncernens eget initiativ. I ett pressmeddelande uppger Wärtsilä att målsättningen var att ”säkra regelefterlevnad och operativ förträfflighet inom bolaget”.

Gäller Trieste

Utredningen har avslöjat avvikelser i vissa tester för mätning av bränsleförbrukningen för marinmotorer vid Wärtsiläs produktionsenhet i Trieste, Italien. Mätningarna har utförts före kundleveranser och avvikelserna är i genomsnitt 1 procent av bränsleförbrukningen.

Sammanlagt 2 procent av Wärtsiläs samtliga motorleveranser uppges eventuellt ha påverkats. Däremot har inte uppdagats några bevis om avvikelser i bolagets övriga verksamhet.

Ingen säkerhetsrisk

Wärtsilä påpekar att de berörda motorerna har uppfyllt alla krav som ställs av regelverk och klassificeringssällskap. De uppges även att fartygen som kan ha påverkats har uppfyllt sjövärdighetstestningens krav.

”Enligt vår bedömning är avvikelsernas inverkan på kunderna marginell,” skriver Wärtsilä.

”Agerat mot arbetsinstruktioner”

Enligt Wärtsiläs analys ser det i nuläget ut som att avvikelserna har orsakats av ett begränsat antal anställda.

”Dessa personer har, genom att påverka testresultaten, tydligt agerat mot arbetsinstruktioner och våra verksamhetsprinciper”, skriver Wärtsilä i sitt pressmeddelande.

Vidare understryker bolaget att handlingarna är ”i direkt strid mot koncernpolicyer och bolaget förhåller sig mycket allvarligt till situationen”.

Granskning

För att säkra nya och transparenta processer och kontroller har Wärtsilä granskat alla sina testprocedurer och omedelbart vidtagit korrigeringsåtgärder där avvikelser upptäckts.

– Wärtsilä förutsätter att alla bolagets anställda agerar i enlighet med interna anvisningar samt med lagar och bestämmelser. Vi ber djupt om ursäkt för förlorat förtroende som denna kränkning mot våra policyer och företagsvärderingar har orsakat. Vi kommer omedelbart att vara i kontakt med våra kunder, säger koncernchef Jaakko Eskola.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]