Kategori: Ekonomi | Fartygsutrustning | Skeppsbyggnad

Wärtsilä expanderar i Kina

Wärtsilä etablerar tillsammans med kinesiska Yuchai Marine Power Co. Ltd. ett joint venture för tillverkning av medelvarvsmotorer i Zhuhai City i Guangdong provinsen i Kina. Det samägda bolaget ägs till lika delar av parterna och ska från 2014 montera marinmotorer av typ Wärtsilä 20, Wärtsilä 26 och Wärtsilä 32. Wärtsilä investerar cirka EUR 17 miljoner i samföretaget, som nu väntar på att godkännas av relevanta myndigheter.Wärtsilä uppger att denna etablering ingår i Wärtsiläs strategi att kontinuerligt förbättra konkurrenskraften, ta till vara tillväxtmöjligheterna samt att starkare fokusera på offshore- och specialfartygsegmenten i Kina, som är världens största skeppsbyggnadsmarknad.– Samarbetet med Yuchai, som är Kinas ledande producent för högvarviga dieselmotorer och marknadsledare i branschen, gör det möjligt att utvidga vår kundkrets och öka vår marknadsandel i Kina. Detta är ett viktigt steg för oss. Vår målsättning är att försäkra vår position som marknadsledare för medelvarviga motorer”, säger Wärtsiläs koncernchef Björn Rosengren.Wärtsilä har varit närvarande i Kina i över 20 år. Inklusive samföretag sysselsätter Wärtsilä över 2000 personer i Kina.