Aker Finnyards uppgraderar TT-Line-färjor

Aker Finnyards meddelar att man tecknat avtal med TT-Line om att konvertera maskineriet i fyra av TT-Lines ropaxfärjor för drift med både lågsvavlig tjockolja och marindieselolja. Avtalet gäller de dieselelektriskt drivna ”Nils Holgersson”, ”Peter Pan”, ”Robin Hood” och ”Nils Dacke”, som för närvarande använder endast dieselolja som bränsle. Kontraktets värde är EUR 7,5 miljoner och arbetet utförs av Helsingforsvarvet under januari till mars 2006.