Ägarna bötfällda för bankrutt linjerederi

Ägarna till ett litet Larviksbaserat linjerederi har fällts för att ha fortsatt driva verksamheten utan att företaget har upprättat en kontrollbalansräkning och trots att företaget var tekniskt bankrutt. En norsk domstol har dömt ägarna att betala NOK 5 miljoner till fordringsägarna. Företagets revisorer kritiserades starkt av domstolen och fick böta NOK 500.000.