ACL vill beställa fem roro-fartyg – snart

ACL:s problem med fripassagerare fortsätter.

När Atlantic Concert anlände till Halifax den 2 april väntade den kanadensiska polisen på kajen sedan besättningen hittat en fripassagerare ombord, rapporterar kanadensisk media. Mannen överlämnades till myndigheterna. Sedan 2008 har Halifax vid tre tillfällen fått ta emot totalt 14 fripassagerare från ACL:s fartyg.

Fripassagerare kan utgöra en fara för sjösäkerheten och en risk för besättningen. Dessutom är det kostbart för rederiet. I Halifax måste rederiet deponera motsvarande 170 000 kronor per fripassagerare. Pengarna använder myndigheterna för att täcka kostnaderna för fripassageraren som eventuell sjukvård och eventuell repatriering. Blir det något över, betalas det tillbaks till rederiet. 

Mer ACL-nyheter, rederiet hoppas nämligen att kunna lägga en order på fem multipurpose roro-fartyg under våren. Fartygen ska frakta både container- och roro-gods samt utrustas med reglerbara däck. ACL uppger att man befinner sig i ett slutskede av förhandlingar med varv.

ACL:s vd Andrew Abbot säger i media att det är läge för beställning med tanke på de sjunkande nybyggnadspriserna. De fem fartygen ska ersätta Atlantic Cartier, Atlantic Companion, Atlantic Compass, Atlantic Concert and Atlantic Conveyor som antingen huggs upp eller säljas till militärindustrin för att användas som transportfartyg. Fartygen är idag svenskflaggade. Enligt Abbot överväger man andra register för nybyggena.