A. P. Møller-Mærsk säljer AHTS-fartyg

A. P. Møller-Mærsk har sålt det sista AHTS-supplyfartyget av L-typ till holländska operatören ITC, Ijmuiden. Fartyget är Mærsk Launcher som kommer att övertas i slutet på april och omnamnas till Bluster. Bluster kommer att förenas med sina två systerfartyg som under 2007 såldes till ITC. ITC är en del av Tschudi Shipping International Group som också har köpt två stora bogserbåtar från Svitzer Group. Mærsk Launcher levererades från Waterhuizen under 1998 och var ett fartyg i en serie om fyra. Som ersättare ska A. P. Møller-Mærsk snart ta leverans av det första fartyget av åtta från Aker Group i Norge. Det första fartyget kommer döpas till Mærsk Topper, vilket indikerar att det blir inom T-serien.