51.600 fartyg passerade Gotland

Siffror från HELCOM visar att 51.600 fartyg har passerat Gotland under de senaste tolv månaderna. 60 till 70 procent utgjordes av lastfartyg, medan 17 till 25 procent var passagerarfartyg.