Besättningen på isbrytaren Frej under en kontroll av isens tjocklek på Repskärsfjärden utanför Kalix.

Fotograf: Robin Dahlberg

Kategori: Isbrytning | Vintersjöfart

Över 600 assisterade fartyg under årets isbrytarsäsong

Strax över 600 assistansuppdrag. Det blev resultatet när Sjöfartsverket avslutade årets isbrytarsäsong i måndags. Det är fler uppdrag än på många år.

Det var Sjöfartsverkets statsisbrytare Ale som avslutade årets isbrytarsäsong under måndagen. När Sjöfartsverket nu summerar blickar de tillbaka på en säsong med betydligt fler uppdrag än under de senaste åren.

– Årets säsong kan summeras med mer is och fler assistansuppdrag för vår isbrytarflotta. Säsongen har också inneburit att vi behövt maximera vår kapacitet och utnyttjat hela vår ordinarie isbrytarflotta. Därtill har vi behövt ta hjälp från både externa aktörer samt våra två egna arbetsfartyg Baltica och Scandica, säger Anders Dahl, isbrytarchef vid Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Nära fem gånger mer än förra året

Vintern och kylan bredde ut sig i större delar av landet än under tidigare säsonger, vilket resulterade i mer jobb för landets isbrytarflotta. Totalt genomförde Sjöfartsverket 617 assistansuppdrag, att jämföra med fjolårets säsong som slutade med totalt 132 genomförda uppdrag.

– Det är alltid svårt att förutse en rejäl isvinter, och årets säsong har verkligen satt oss på prov. Vi behöver backa bandet hela vägen tillbaka till 2018 för att se en minst lika stor isutbredning som under årets säsong. Trots detta har vi lyckas hålla våra väntetider mot handelssjöfarten och undkommit större haverier, säger Anders Dahl i pressmeddelandet.

Ingen onormal vinter

Utöver att underlätta för handelssjöfarten längs Bottenviken har isbrytarna genomfört uppdrag i både Gävlebukten, Göta älv, Vänern och Mälaren. Ur ett meteorologiskt perspektiv har det dock inte handlat om någon onormalt sträng vinter. Att isbrytningen pågår en bra bit in i maj är inget ovanligt enligt Anders Dahl.

– Det är ganska normalt att säsongen håller i några veckor in i maj. Sedan kan det bero på om vi assisterar sista veckorna eller bara bevakar och dirigerar. Det handlar mycket om hur vindar och väder beter sig. En ostadig period med mycket blåst påkallar i regel behovet av vår närvaro, medan ett stabilt väder gör att vi kan klara oss med punktinsatser så här på sluttampen, säger han.

Trafikrestriktioner upphör

I samband med att Sjöfartsverket avslutar årets isbrytarsäsong upphör även vinterns trafikrestriktioner för sjöfarten. Restriktionerna införs varje vinter i varierande grad och innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans.

FAKTA: Isbrytarsäsongen 2020/2021 i siffror:

Totalt antal assisterade fartyg: 617 stycken.
Sammanlagd tid för assistering: 1.391 timmar.
Sammanlagd distans för assistering: 12.248,8 nautiska mil (22.685 km)
Antal bogserade fartyg: 41 stycken.
Sjöfartsverkets isbrytare: Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer. Även arbetsfartygen Baltica och Scandica har isbrytarförmåga.