Wärtsilä inleder licenstillverkning av brasilianska motorer

Wärtsilä har avtalat om licenstillverkning av vissa lågvarviga tvåtaktsmotorer med NUCLEP (Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.) i Brasilien. Syftet är att komma in på Brasiliens växande skeppsbyggnadsmarknad. Efter 1996 har inga fartygsmotorer tillverkats i Brasilien och målsättningen är att leverera upp till tio motorer per år. Den första leveransen sker i början av 2008.