Brasilianska mångmiljardbeställningar i borrfartyg

Det brasilianska oljebolaget Petrobras meddelar att man avser investera USD 30 miljarder i nya borrfartyg och plattformar de kommande nio åren. Merparten kommer att byggas i Brasilien.Mätt i marknadsvärde är Petrobras idag det tredje största bolaget på de amerikanska kontinenterna med ett värde på USD 295,6 miljarder. Därmed är det större än Microsoft, men mindre än ExxonMobil och General Electric.