Licenstillverkning av Wärtsilä-motorer utökas i Kina

Wärtsilä Switzerland Ltd och Yichang Marine Diesel Engine Plant (YMD) i Kina utökar samarbetet inom licenstillverkning och försäljning av Wärtsiläs lågvarviga dieselmotorer. Enligt det nya avtalet har YMD också rätt att leverera vissa typer av motorer som är utvecklade och konstruerade av Mitsubishi Heavy Industries Ltd.