Viking Lines bil- och passagerarfärja Viking Grace i Stockholms skärgård.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik | Passagerarsjöfart

Vinden håller på att vända för Viking Line

Det tredje kvartalet 2021 slutade med nära en dubblering av omsättningen för Viking Line mot i fjol, samt en vändning av fjolårets förlust till en vinst på 20 miljoner euro. Nu vill bolaget dra in nytt kapital genom en aktieemission.

Viking Line har tagit viktiga steg mot en återhämtning efter pandemins tunga effekter för passagerarsjöfarten. Under fredagen presenterade rederiet siffror från årets tredje kvartal samt för årets första nio månader.

Tredje kvartalet 2021 slutade med en omsättning på 97,5 miljoner euro, vilket nästan är dubbelt så mycket som under samma period i fjol (56,6 miljoner euro). Rörelseresultatet uppgick till 26 miljoner euro, vilket är en avsevärd ökning mot fjolårets tredje kvartal som slutade med ett negativt rörelseresultat på -7,8 miljoner euro. Resultatet före skatt var 24,9 miljoner euro (-8,8), och efter skatt 20,0 miljoner euro (-7,1).

– Resultatet för koncernens tredje kvartal överträffade förväntningarna. Verksamheten har fortsättningsvis präglats av passagerarvolymer som klart understiger de som uppnåddes före pandemin och därmed har vi haft en fortsatt fokusering på driftskostnaderna. Effektiviteten har förbättrats både avseende intäkter och kostnader. Resultatet för det tredje kvartalet kan därför under rådande omständigheter anses vara glädjande, kommenterar rederiets vd Jan Hanses resultatet i ett pressmeddelande.

Skönjer slutet av pandemins effekter

Under årets första nio månader har koncernens omsättning ökat med 9,6 procent till 169 miljoner euro, i fjol var samma siffra 154,2 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till 30,5 miljoner euro mot ett negativt rörelseresultat i fjol, -35,2 miljoner euro.

– Då koncernens rörelseresultat under årets tre första kvartal är positivt även utan engångsposter kan jag konstatera att vi så småningom kan skönja slutet av pandemins effekter, kommenterar Jan Hanses.

Under andra kvartalet såldes Mariella till Corsica Ferries, vilket medförde en resultatpåverkan på 13,1 miljoner euro enligt rederiet. Under tredje kvartalet genomfördes inlösningen av passagerarterminalen i Åbo, vilket hade en resultatpåverkan om 10,7 miljoner euro enligt bolaget.

Vill få in 50 miljoner genom aktieemission

I samband med att Viking Line presenterade resultatrapporterna meddelade även rederiet att bolaget styrelse beslutat att förbereda en aktieemission där målsättningen är att få in runt 50 miljoner euro. Syftet ska vara att stärka bolagets balans-, finansierings- och likviditetsposition, vilka har påverkats av pandemin. 

”Målet med aktieemissionen är ytterligare att stöda utförandet av Viking Lines strategi och möjlighet för fortsatt lönsam tillväxt i en omgivning efter Covid-19-pandemin”, skriver bolaget.

Enligt Viking Lines pressmeddelande har en majoritet av rederiets största ägare förbundit sig att rösta för emissionen under den extra bolagstämma som ska hållas i Mariehamn den 22 november. Aktieemissionen är avsedd att genomföras senast vid slutet av mars 2022.