Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Hamn/Logistik

Varslar om strejk i flera hamnar

Hamnarbetarförbundet varslar i dag om strejk i flera hamnar i syfte att få till stånd ett rikstäckande kollektivavtal.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]äckande kollektivavtal.

Varslet lades i dag måndag och träder i kraft onsdag den 23 januari i Helsingborg, Sundsvall, Gävle, Malmö, Holmsund i Umeå, Söderhamn, Karlshamn samt i Bottenviken där Piteå, Skellefteå och Luleå berörs. För hamnarna i Bottenviken gäller varsel om övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad fram till den sjätte februari, i övriga nämnda hamnar handlar det om total arbetsnedläggelse under några timmar onsdag 23 januari.

”Skyddsombud fråntas mandat”

Enligt Hamnarbetarförbundets hemsida kommer flera aktioner att följa runtom i landet de efterföljande dagarna. Man skriver vidare: ”Den främsta anledningen till att frågan om inflytande är så akut är de uppkomna bristerna i arbetsmiljöarbetet. Sveriges Hamnars policy innebär att över hundra valda skyddsombud runtom i landet har fråntagits sina mandat för att de tillhör ”fel” fackförbund. När det sker en olycka i hamnarna blir det ofta dramatiskt. Så när skyddsronder och riskanalyser slarvas bort eller genomförs i hemlighet av någon som inte känner till den aktuella verksamheten, är det våra medlemmar och kollegor som betalar priset. Om ingen på golvet har mandatet att stoppa akuta faror eller säkerställa att liv och hälsa går före produktionshets riskerar vi att förlora kroppsdelar eller, i värsta fall, mista livet. Konfliktvapnet ska inte brukas lättvindigt, men allt eftersom tiden gått har oron växt för att någon av våra arbetskamrater ska dö ute på kajen.”

Resultatlösa förhandlingar

Åtgärden är ett resultat av höstens och vinterns förhandlingar mellan Hamnarbetarförbundet och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Hamnarbetarförbundet vill ha ett rikstäckande likalydande kollektivavtal som Sveriges Hamnar i dag har med Transportarbetareförbundet, något som Sveriges Hamnar inte går med på utan i stället erbjuder kollektivavtal i form av ett hängavtal till det gällande hamn- och stuveriavtalet, som man har med Transport.

Allvarliga konsekvenser

Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Hamnar, skriver på organisationens hemsida: ”För oss är det viktigt att värna stabiliteten i den svenska modellen. Det avtal vi erbjuder innebär en rättslig garanti om samma anställningsvillkor som för alla hamnarbetare i Sverige. Det skulle även ge Hamnarbetarförbundet fackliga rättigheter och inflytande över arbetsmiljön. Därför är det förvånande att Hamnarbetarförbundet inte vill acceptera erbjudandet eftersom det leder till trygghet och stabilitet”, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef Sveriges Hamnar. På webbsidan påpekar man också att blockader mot övertidsarbete kan få allvarliga konsekvenser eftersom verksamheten i landets hamnar är beroende av arbete alla tider under dygnet då fartyg anländer oregelbundet på grund av faktorer som väder och vind.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]