Vana Tallinn i trafik på Riga–Stockholm

Den 26 april startade Vana Tallinn trafiken på linjen Riga–Stockholm och efter ett års linjetrafik med bara Regina Baltica har Tallink nu en avgång från vardera hamnen varje dag. Innan Vana Tallinn sattes in på sin nya rutt fick hon lettisk flagg. Färjan döptes till Vana Tallinn (Gamla Tallinn) 1994 i samband med att fartyget sattes i trafik på linjen Tallinn–Helsingfors. Vana Tallinn är också en populär estnisk likör.Vana Tallinn kan ta 800 passagerare och 730 filmeter bilar, hon har isklass 1B och kan göra 18 knop. Hon trafikerade linjen Tallinn–Stockholm under namnet Nord Estonia från juni 1990 till slutet av januari 1993.