Bild på Stena Scandica från Sjöfartsverkets räddningshelikopter.

Fotograf: John Jonsson/Sjöfartsverket

Kategori: Haveri | Passagerarsjöfart

Utredningen av branden på Stena Scandica klar

För ett år sedan var Stena Scandica nära att gå på grund på Fårö efter att en brand i en lastbil ombord slagit ut elsystemet. Nu har den danska haverikommissionen släppt sin rapport från olyckan.

Det var klockan 12.15 den 29 augusti 2022 som den första indikationen kom om en brand ombord på Stena Scandicas bildäck när fartyget befann sig utanför Gotska sandön på resa från Norvik utanför Nynäshamn till Ventspils i Lettland, det med 241 passagerare och en besättning på 58 personer ombord. Nu har den danska haverikommissionen släppt sin rapport från händelsen, en rapport som är uppdelad i tre delar med respektive fokus på själva branden, det omfattande strömavbrottet och evakueringen.

Okänd brandorsak

Branden uppstod i en kyllastbil som stod i fören på däck 4. Utredningen visar att branden spreds från utrymmet mellan själva dragarbilen och trailern, men kan samtidigt inte fastlägga den exakta brandorsaken på grund av de omfattande skadorna på lastbilen. Däremot förs möjliga förklaringar fram, så som mekaniskt fel i kylanläggningen, elfel i kablarna som kopplats från kylbilen till fartyget, batterifel i lastbilen eller genom den otillåtna elinstallation som upptäcktes vid batteriet.

Drabbades av blackout

Besättningen lyckades släcka branden i lastbilen, men klockan 13.31 drabbades fartyget av en blackout. Branden hade bränt av centrala kablar i taket på bildäcket, vilket i sin tur slog ut både det ordinarie elsystemet och reservkraftssystemet. Det medförde att fartyget drev mot Fårö under lite mer än sex timmar innan besättningen lyckades få igång fartygets huvudmaskiner och få kontroll över styrningen. Det bara någon timme innan fartyget beräknades gå på grund.

Den danska rapporten slår fast att fartyget följde den danska flaggstatens regler, men att kablarna var oskyddade från värme och eld. Eftersom isoleringen brändes bort, uppstod kortslutningar som i sin tur resulterade i ett flertal samtidiga elektriska fel inom alla delar av fartygets strömförsörjningssystem. I sina slutsatser skriver haverikommissionen att det är viktigt att reservsystemen skyddas bättre, att kritisk elektrisk infrastruktur identifieras och brandskyddas, en åtgärd som rederiet uppger att de har vidtagit sedan branden.

Hann evakuera 33 personer

I samband med att fartyget drev mot grundet fattades beslut om att börja evakuera de mest sårbara passagerarna ombord. 33 personer hann evakueras med helikopter från fartyget till Destination Gotlands närliggande färja Visby innan maskinerna kunde startas och fartyget därmed kunde återfå framdrivningsförmågan, vilket innebar att evakueringen kunde avbrytas. 

Besättningens agerande helt avgörande

I rapportens slutsatser slås två lärdomar fast, dels att möjligheten att använda källor för reservkraft är beroende av ett intakt strömdistributionssystem. Därför är det centralt att se på elsystemet som helhet och identifiera kritisk elektrisk infrastruktur. 

Den andra slutsatsen rör besättningens agerande som visade prov på både skicklighet och anpassningsförmåga, vilket i det här fallet var helt avgörande för att säkerställa fartygets säkerhet och att olyckan slutade helt utan skador på både besättning och passagerare.

Hela den danska haverikommissionens rapport finns att läsa här.