Tredje grundstötningen i danska vatten på en vecka

På torsdagskvällen gick ytterligare ett fartyg på grund i Danmark. Denna gång var det coastern ”Tone” som tog fel väg vid en boj nära Kalkgrunden utanför Grenå dit hon var på väg för att lasta timmer till Norge. ”Tone” har färöisk flagg men kontrolleras av Per Storsletten i Norge. Hon är byggd 1970 och en regelbunden besökare i Grenå för skogstransporter till Norge. Cementransportfartyget ”KCL Banshee” står fortfarande på grund nära Svitringen i Limfjorden. Coastern ”Hermod”, som grundstötte i måndags, har dragits flott och bogserats till Randers för inspektion. Inga skador hittades och fartyget kunde fortsätta till Goole i England och inte till Norge som tidigare har rapporterats.