Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri | Tank

Ternvind på grund utanför Göteborg

Under helgen gick tankfartyget Ternvind på grund i Göteborg. Fartyget kunde ta sig loss för egen maskin och inget läckage ska ha skett.

Olyckan skedde vid 15-tiden på lördagen när Ternvind var på väg mot Danmark. Fartyget fick ett maskinhaveri och tappade manöverförmågan. Fartyget gick då på grund på Gäveskär utanför Brännö i Göteborgs södra skärgård. I samband med olyckan hade fartyget lots ombord, men vad som orsakat haveriet är inte känt.

Loss för egen maskin

En dryg timma efter grundstötningen kunde fartyget själv glida av grundet, tack vare vinden. Inga större skador uppstod i samband med olyckan och senare på lördagskvällen kunde fartyget gå för egen maskin vidare till Danmark.

– Det var bara stålskador så hon fick tillstånd att segla vidare. Vi räknar med ett par tre dagar på varv, säger Tryggve Möller på Terntank till Göteborgs-Posten.

Samma fartyg var också inblandat i kollisionen med Stena Jutlandica 2015.