Fotograf: Tord Strömdal

Kategori: Haveri | Specialfartyg

Sent agerande av JRCC

Larmcentralen insåg olyckans omfattning alldeles för sent och lotsen släpptes kanske för tidigt, anser Statens Haverikommission efter utredningen kring kollisionen mellan Stena Jutlandica och Ternvind.

Den 19 juli förra året kolliderade Ternvind och Stena Jutlandica utanför Göteborg. Vad olyckan orsakats av är svårt att säga, men enligt Statens Haverikommission (SHK) kan trötthet och missförstånd i kommunikationen varit bidragande faktorer. Men också det faktum att Ternvind släppte sin lots innan lotspliktlinjen är värt att lyfta fram, enligt utredningen.

”Procedural drift”

Utredningen lyfter fram det faktum att det verkar ha skett en så kallad ”procedural drift” i samband med lotsningen. SHK menar sig se tecken på att lotsningar i Göteborgs hamn allt oftare avslutas innan lotspliktlinjen. Något som även Sjöfartsverket själva har börjat titta på.

Anledningen till att det görs uppges vara att väderförhållanden gör det säkrare att släppa av lots tidigare där det går att finna lä.

Prioriterades ner

Utredningen har också undersökt Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC, och dess agerande i samband med olyckan.

Enligt utredningen fick JRCC snabbt reda på att olyckan hade skett. Men de insåg inte omfattningen. Det ledde till att olyckan prioriterades ner till lägsta nivån på räddningscentralens skala.

Borde ta egna initiativ

Det var först när Stena Jutlandica kom till kaj som JRCC fick information från fartyget om hur omfattande skadorna var. Det i sig är inget konstigt, enligt utredningen. Fartygen ska bara larma JRCC om de anser sig behöva hjälp. Men SHK anser att JRCC borde ha intresserat sig mer för olyckan då den inbegrep ett fullastat tankfartyg och en färja med över 600 personer ombord.

”När det gäller samhällets räddningsfunktioner anser haverikommissionen att JRCC borde ha klassat händelsen som allvarligare än vad man gjorde och att man i avsaknad av larm från fartygen på eget initiativ borde ha inhämtat mer information om händelsen”, skriver SHK i utredningen.

Bör fullfölja åtgärder

Utredningen avslutar med att rekommendera Sjöfartsverket att ”fullfölja de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att lotsning utförs inom de områden som definieras i gällande föreskrift och följa upp att så sker”, ”verka för, bevaka och kontinuerligt följa upp att kommunikationen inom VTS-områdena utförs enligt gällande regelverk” samt ”vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheten i JRCC utförs enligt gällande instruktioner och följa upp att de förtydliganden som har gjorts i dessa instruktioner får avsedd effekt”.