Snow Crystal

  • Dop. Det första av de nybyggen som Erik Thun har i beställning döptes och sjösattes i Holland i helgen.