maritim informatik

  • Professur. Vi ställde några frågor till Mikael Lind, som i onsdags installerades som adjungerad professor i Maritim informatik vid Chalmers.