MacAndrews

  • Hamn. Helsingborgs Hamn skriver avtal med MacAndrews – från början av oktober börjar rederiet trafikera hamnen veckovis.