data

  • Nya regler. Näringslivets Transportråd är kritiska till den dubbelrapportering som införandet av IMO:s insamling av CO2-data från fartyg innebär. Dessutom har svenska fartyg mycket kort tid att förbereda sig för rapporteringen.