Svenska riksdagsmän till Estland med krav på ny ”Estonia”-utredning

Svenska riksdagsmän reser till Estland för att i det estniska parlamentet diskutera krav på en ny ”Estonia”-utredning. I delegationen ingår bl.a. Lars Ångström, miljöpartiet, och Björn von der Esch, kristdemokraterna. Senare denna månad kommer riksdagen att behandla en motion med krav på en ny utredning, undertecknad av ledamöter från fem av riksdagens sju partier.