Riksdagman JK-anmäler ”Estonia”-utredning

Riksdagsman Lars Ångström (mp) har anmält regeringens ”Estonia”-granskning till justitiekanslern. I en debattartikel i DN skriver han att anledningen är att regeringen fortsätter mörklägga orsaken till ”Estonias” förlisning. Regeringen har nyligen beslutat att allt film- och bildmaterial från vraket efter ”Estonia” skall granskas. Avsikten är att försöka fastställa om materialet har redigerats, manipulerats eller förvanskats på annat sätt. Samtidigt skall man med hjälp av materialet försöka bedöma om det skett förändringar på vrakplatsen som kan ha orsakats av mänsklig påverkan. Denna granskning har dock begränsats till material från perioden 2 oktober – 6 december 2004. Enligt Ångström finns det bevis för att dykare har varit nere och i vraket direkt efter förlisningen den 28 september och före den 2 oktober samt att undervattensarbeten skett på vraket efter den 6 december.