Riksdagen sade nej till ny ”Estonia”-utredning

Med 221 röster emot och 38 för röstades förslaget om en ny utredning om ”Estonias” förlisning ned när riksdagen på torsdagen debatterade sjöfartsfrågor. Fyra riksdagsmän avstod och 86 var frånvarande. Enligt riksdagsbeslutet förutsätter man att regeringen fortsätter att följa frågan. I debatten sade statminister Göran Persson bl.a.: ”Om vi får en framställning från den estniska regeringen ska den naturligtvis behandlas i vederbörlig ordning. Det är självklart. Men det ska också diskuteras tillsammans med den finländska. Detta är en enorm tragedi som vi har levt med nu i mer än tio års tid. Vi har all anledning att förhålla oss ödmjuka inför uppgiften att bringa klarhet. Vår uppfattning är den att vi har kommit så långt vi kan komma i detta undersökningsarbete. Om någon annan har några andra uppgifter som inte har prövats ska det naturligtvis också granskas. Men jag väntar i så fall på ett initiativ från den estniska regeringen.”

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.