Strejk och stort underskott hos Lindö-varvet

2.000 arbetare på Odense Staalskibsværft i Lindø gick i strejk idag fredag och man kommer inte att återvända till arbetet förrän idag måndag. De anställda är missnöjda med att en 10-minuters rast på eftermiddagen dragits in. Varvsledningen vidtar nu åtgärder för att rätta till det ekonomiska läget för varvet som hade ett underskott på DKK 527 miljoner förra året. Det mesta av förlusten härstammar från byggandet av två stödfartyg till danska flottan, ”Absalon” och ”Esbern Snare”. Dessa blev betydligt dyrare att bygga än förväntat. Också den danska delen av finska Y.I.T (tidigare Semco Maritime) förlorade pengar på el-arbetena i fartygen. Y.I.T har bokfört en förlust på DKK 30 miljoner på dessa jobb. ”Absalon” levererades i oktober förra året och ”Esbern Snare” för bara några dagar sedan.