Öresund.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Fartygsutrustning | Forskning

Stora dieseltillverkare i samarbetsprojekt

Wärtsilä, MAN Diesel & Turbo och Winterthur Gas & Diesel samarbetar inom EU-finansierat forskningsprojekt.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]U-finansierat forskningsprojekt.

Dieselmotortillverkarna Wärtsilä, MAN Diesel & Turbo och Winterthur Gas & Diesel inleder samarbete för att utveckla grundläggande teknik för användning i två- och fyrtakts marinmotorer. Detta sker inom projektet Hercules-2, som i linje med EU:s generella politik syftar till att främja en miljömässigt hållbar och mer effektiv sjöfart. Projektet finansieras delvis av EU.

Totalt deltar 32 partner med anknytning till marinindustrin från 11 företag, 16 universitet och fem forskningsinstitut med National Technical University of Athens som samordnare.

Fyra områden

Insatserna inom forskning och utveckling fokuseras på fyra huvudområden:

– Användning av alternativa bränslen och optimering av bränsleflexibilitet för att underlätta sömlös växling mellan olika bränslen.
– Utveckling av nya material för komponenter i höga temperaturer.
– Utveckling av adaptiva styrmetoder för att avsevärt förbättra motorns prestanda under hela dess livslängd.
– Uppnå närapå nollutsläpp med hjälp av kombinerad och integrerad efterbehandling av avgaserna

Lönsamhet

Man hoppas att detta även ska leda till lösningar som ökar lönsamheten inom sjöfarten. 

– Den största av de många fördelar som följer av Hercules-2 kommer att vara utveckling av ny teknik som har en positiv effekt på våra kunders lönsamhet. En annan är det betydande bidrag detta projekt kommer att ge för en mer miljömässigt hållbar sjöfart, påpekar Ilari Kallio, Vice President, R&D, Engines, Wärtsilä.

Den teknik man tar fram väntas vara tillämpningsbar mot slutet av detta decennium.

– Hercules-2 är en stark plattform som skapar en grund för utveckling av teknik som kan tillämpas i fartygsmotorer om fyra till fem år. Vi har därför positiva förväntningar och ser fram emot att samarbeta med många branschövergripande partners, säger Søren H. Jensen, Vice President chef för R&D vid MAN Diesel & Turbo.

Uppföljningsfas

Enligt planerna ska projektet Hercules-2 pågå i tre år. Det utgör uppföljningsfasen av Hercules R&D-programmet för teknik i stora motorer som inleddes 2004 av Wärtsilä och MAN Diesel & Turbo.

– Detta projekt gör det möjligt för parterna att kombinera kunnande genom att sammanföra forskare från olika områden och institutioner för att undersöka koncept och utveckla robust teknik för tillämpning på olika typer av motorer. Vi är glada över att vara en del av Hercules-konsortiet och vi ser fram emot att tillsammans utveckla miljövänliga produkter för en hållbar framtid för handelssjöfarten, kommenterar Rien Hoogerbrugge, Vice President R&D vid Winterthur Gas & Diesel.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Framtiden

  Bravo! Fler sådana projekt behövs över en bred linje. Snart får vi börja titta efter nya planeter att bo på och förstöra:) Vad vidtar regeringen och MP för aktiva åtgärder inom dessa extremt viktiga frågor???

 • Per Fagerlund,

  Den här typen av breda tillämpande projekt för industrialisering av de stora mängder av kunskaper om bränslen och motorteknologier som existerar är av stor betydelse.
  Av stor betydelse är även att bygga vidare på det som redan gjorts och som pågår.
  I projektet ”Effship” 2009-2013 arbetade Stena, Wärtsilä, Scandinaos, Chalmers, SSP med flera med frågan hur långsiktigt uthållig sjöfart kunde utformas bland annat ur bränsleteknisk och motorteknisk synvinkel. Allt i syfte att se vilka alternativ som bäst passar sjöfarten vad gäller att möta samhällets krav på energieffektivitet och långsiktighet för att nå målen 2030, 2050 och därefter.
  Effship projektet ledde till fullskaletester ombord i Stena Scanrail, till ett brett vetenskapligt workshop ”Promsus”, till konvertering av Stena Germanica till metanoldrift och till Methanex kontrakterande av 7 st. 50,000 tdw metanoltankers att drivas av metanol. Projektrapporter finns under http://www.marinemethanol.com.
  Vi ScandiNaos arbetar med ytterligare projekt kring motorteknik och bränslen för 2050 och framåt och ser klara möjligheter till bred samverkan kring dessa viktiga frågor.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

  Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
[mc4wp_form]