Stena Line höjer svavelhalten

Stena Line har nu höjt svavelhalten i bränslet från 0,5 till 0,99 procent på alla skandinaviska linjer, det omfattar 18 fartyg och nio linjer. Bytet till en högre svavelhalt inleddes för några månader sedan och är nu slutfört. Orsaken till att Stena Line går över till en högre svavelhalt är dagens höga oljepriser.– Det är helt enkelt inte hållbart ekonomiskt att ligga på 0,5 procent i dagsläget, säger Jesper Waltersson, informationsansvarig på Stena Line till SST.På ett och ett halvt år har bränslekostnaderna för Stena Line ökat med SEK 700 miljoner. Trots att Stena Line ökar svavelhalten, anser Jesper Waltersson att bolaget tar sitt miljöansvar:– Vi har kört på 0,5 procent i ett antal år nu och även om vi höjer svavelhalten ligger vi fortfarande långt under gränsen. Vi har också investerat i landansluten el för alla våra fartyg som är i hamn.Att installera landanslutning på rederiets 18 Skandinavienfartyg kostar mellan SEK 75 och 100 miljoner. Före år 2010 ska alla Stena Lines fartyg vara landanslutna. När Stena Line minskar svavelhalten igen är i dagsläget svårt att svara på, enligt Jesper Waltersson. Även om oljepriserna sjunker har Stena Line ackumulerade kostnader för de höga oljepriserna.I oktober tog IMO:s havsmiljökommitté Marine Environment Protection Committee (MEPC) beslut om en gradvis reduktion av svavelinnehållet i bunkeroljan. Generellt kommer svavelhalten att minskas från 4,5 procent till 3,5 procent och i de särskilda utsläppsområden som kallas ECA, emission control area (tidigare SECA) gäller en procent från juli 2010 och 0,1 procent från 1 januari 2015. Östersjön har tidigare utsetts till ECA och i dag gäller en maximal svavelhalt i den bunkerolja som förbränns i våra vatten på 1,5 procent.