Skanska bygger kanal i Tjeckien

Skanska har skrivit kontrakt på att bygga en kanal för fartygstrafik i Tjeckien. Kanalen byggs i anslutning till floden Elbe nära staden Prelouc och ska bli 3,2 kilometer lång och 57 meter bred. Skanskas andel i projektet är 52 procent och är värd 305 miljoner kronor. En sluss och konstruktioner för att förhindra översvämningar, som varit ett stort problem i området, ingår också i kontraktet. Kanalen ska vara färdig i juni 2011.