Sjöfartskaravanen till rekryteringsmässa

En lång rad företrädare för ett drygt 30-tal av sjöfartens organisationer finns med när Sjöfartskaravanen gör ett nedslag på rekryteringsmässan Kunskap & Framtid 13–15 november i Göteborg. Studenter från sjöbefälsprogrammen och ungdomar som redan är yrkesverksamma inom sjöfarten kommer att delta.Sjöfartskaravanen har sin upprinnelse i en resa med isbrytaren Ymer sommaren 2008. Då anlöptes 18 hamnar runt hela Sverige när Sveriges Redareförening tillsammans med Sjöfartsverket och många andra av sjöfartens organisationer gjorde en gemensam satsning på att synliggöra sjöfarten för den svenska allmänheten och främja rekryteringen till branschen.Läs mer om Sjöfartskaravanen på www.sjofartskaravanen.se.