Ja till riksrekrytering till Sjöfartsprogrammet på Lindholmen i Göteborg

Sjöfartsprogrammet på YTC Lindholmen i Göteborg blir en riksrekryterande utbildning. Det beslutade regeringen idag. Utbildningens framtid säkras genom att den nu får högre status när elever från hela landet kan söka och genom att möjligheterna till praktikplatser ökar. Eleverna behöver därmed inte längre hemkommunens godkännande om att den ska stå för kostnaden för elevens utbildning. Utbildningen har tidigare ifrågasatts för att kostnaden för att driva den varit för hög, men sjöfartsnäringen i Göteborg har satt sig emot en nedläggning och en överflyttning till sjöfartsgymnasiet på Tjörn.