Två till till NAT

Nordic American Tankers har nu köpt två systerfartyg till den Suezmaxtanker man köpte i mitten av juli. Priset för systrarna var USD 165 miljoner en bloc medan det första fartyget gick på USD 80,9 miljoner. Fartygen som är på 150.000 ton dödvikt är byggda av Samsung 2002/2003 och sätts in på spotmarknaden. NATs flotta består efter leveranserna av 12 Suezmaxtankers.