Ryssland höjer inrikes järnvägstariffer

Ryska transportministeriet kommer att justera sina järnvägstariffer så att de blir lika för transporter till ryska och baltiska hamnar år 2008. Enligt Seanews.ru har transportminister Igor Levitin sagt att det är viktigare för Ryssland att öka exporten än att utveckla hamnarna. Det första steget är att höja tarifferna för transport till ryska hamnar med 12 procent från den 1 januari.Specialtarifferna kommer att gälla för transitgods från Kazakhstan till Klaipeda från år 2006.