Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Rysk olja fasas ut

TV4 rapporterar att Viking Line fortfarande har ett fartyg på Finska viken som helt eller delvis använder rysk olja. Rederiet meddelar att de sedan våren arbetat med att fasa ut det ryska bränslet.

TV4 Nyheterna har granskat några av de stora färjerederierna i Sverige och uppger att det skiljer sig kraftigt mellan bolagen när det gäller hur mycket ryskt bränsle man har i tankarna. För TV-kanalen har Stena Line, Polferries, Gotlandsbolaget och Hansa Destinations uppgett att de inte har någon rysk olja alls i tankarna. Tallink Silja uppger att de köper en stor andel bränsle från Neste, som i mejl till TV4 Nyheterna har sagt att de ska fasa ut all rysk olja till slutet av juli.

Köper från Estland

Enligt TV4 har Viking Line ett fartyg som köper olja från det estniska bolaget Marine energi solution, olja som kommer från Ryssland.

I ett pressmeddelande kommenterar Viking Line granskningen och skriver att rederiet fördömer det ryska anfallskriget i Ukraina och har sedan slutet av februari arbetat med att fasa ut alla ryska produkter.

Mest från finska leverantörer

Viking Line skriver också att rederiets största fartyg trafikeras med LNG – naturgas från Norge. Av de övriga fartygen körs majoriteten på bränsle från finska leverantörer. 

När det gäller det fartyg som fortfarande använder ryskt bränsle, fartyget Viking XPRS i trafik mellan Tallinn och Helsingfors, uppger Viking Line att man sedan våren har arbetat med att fasa ut det ryska bränslet:

”Viking XPRS bunkras i Estland av en estnisk leverantör. Här har vi begärt att de skall frångå den ryska oljan. Orsaken till att fartyget bunkras i Estland är längre hamntider i Tallinn. Denna process fortgår.”