Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Roro belastar Eckerökoncernens resultat

Rekordantal passagerare men en svag roro-marknad kännetecknar Eckerökoncernens verksamhet under 2014.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]s verksamhet under 2014.

Åländska Rederiaktiebolaget Eckerö omsatte 242 miljoner euro (243 miljoner 2013) under räkenskapsåret 2014. Rörelseresultatet uppgick till 24,8 miljoner euro (3,0 miljoner), resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till 17,1 miljoner euro (-6,0 miljoner) och vinsten till 12,2 miljoner euro (0,5 miljoner).

Aktietilldelning

Koncernens rörelseresultat inkluderar en aktietilldelning från Alandia Försäkring Ab, kostnader för nedskrivning av goodwill, kreditförluster och realisationsvinster. Alandia har ombildats från ömsesidigt försäkringsbolag till försäkringsaktiebolag och aktietilldelningen svarar för 23,7 miljoner euro av rörelsens övriga intäkter på totalt 25,6 miljoner euro. Resterande del utgörs av realisationsvinster vid försäljning av tillgångar samt övriga ersättningar.

Nedskrivningar av fordringar och aktieinnehav belastar resultatet med 5,6 miljoner euro. En nedskrivning av goodwill har gjorts för fraktverksamheten med 6,7 miljoner euro.

Passagerarrekord

Inom passagerartrafiken noterar koncernen rekordvolymer med 3,0 miljoner passagerare, jämfört med 2,8 miljoner 2013. Koncernen idkar passagerartrafik med tre fartyg inom Birka Cruises, Eckerö Linjen och Eckerö Line.

Svagt för roro

Roro-verksamheten lider av en svag marknad. Av rederiets sju roro-fartyg såldes två under 2014, Baltic Excellent och Express. Baltic Excellent levererades under 2014 medan Express överäts till sin nya ägare i januari 2015. Efter räkenskapsperiodens slut skrevs dessutom ett försäljningsavtal för roro-fartygen Trader och Carrier som kommer att lämna flottan vid årsskiftet 2015/2016.

Engagemanget i Med Cross Lines med trafik på Medelhavet är under avveckling. Under 2014 sysselsattes tre ro-ro-fartyg huvudsakligen i Medelhavet.

Stabilt

Styrelsen konstaterar i sin översikt att koncernens finansiella ställning är stabil, men att de olika affärsområdena verkar i ett svagt konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer

– Vi räknar med stabila passagerarvolymer. Trots att regelverket som kräver bränsle med maximalt 0,1 procent svavelhalt trätt i kraft den 1 januari 2015 beräknas bunkerkostnaden ligga på samma nivå som 2014. Detta delvis tack vare genomförda energieffektiviseringsåtgärder, men huvudsakligen tack vare ett lägre världsmarknadspris på olja, skriver man i sin bokslutskommuniké.

Bolaget uppges även ha minskat sin exponering gentemot ro-ro-marknaden som är fortsatt ansträngd.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]