Resultatvarning från Aspo

Finländska Aspokoncernen, där bl.a. rederiet ESL Shipping ingår, meddelar att resultatet för det första halvåret 2006 är svagare än året innan och att det verkar osannolikt att resultatet för hela året skall nå upp till samma nivå som 2005. Däremot förväntas omsättningen öka enligt tidigare prognos.En av de främsta orsakerna till att resultatförväntningarna nu har reviderats är de kraftigt förhöjda bunkerkostnaderna inom ESL Shipping. Därtill har fartygens liggetider i hamn blivit längre än normalt p.g.a. störningar i tillgången på laster som stenkol och järnmalm.