Resultatvarning från Aker Yards

Aker Yards meddelar att resultatet för det andra kvartalet och därmed för hela år 2007 kommer att bli sämre än man tidigare beräknat. En av de främsta orsakerna är att de finländska varven har ett högt kapacitetsutnyttjande samtidigt som marknaden är överhettad. Detta förorsakar resursbrist som inverkar negativt i synnerhet på färjeprojekten. Även marknaden för underleverantörerna är på topp och priserna har stigit mer än väntat. De finländska varven har sju färjor i order, av vilka fem kommer att levereras under de närmaste 12 månaderna.