Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Torrlast

Sjöfarten stärker sin position inom Aspo

Det finska bulkrederiet ESL Shipping förbättrar sitt resultat genom ökade lastvolymer och slowsteaming. Resultatförbättringen återspeglas även i hela Aspo-koncernens lönsamhet.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]o-koncernens lönsamhet.

Aspo-koncernen uppger att omsättningen för 2013 var på samma nivå som året innan men att det jämförbara rörelseresultatet har förbättrats under fjolårets alla kvartal och uppgick till EUR 10,8 miljoner. Resultatförbättringen berodde till betydande del på åtgärder inom dotterbolaget ESL Shipping för att förbättra lönsamheten.

ESL Shipping omsatte EUR 77,8 miljoner under 2013, en ökning med närmare åtta procent. Rederiets rörelseresultat fördubblades till EUR 7,6 miljoner.

Mer last

Lönsamheten för ESL Shipping har förbättrats av ökade volymer, men också av att man reducerar bunkerförbrukningen genom att sänka farten och optimera tidtabeller. Därtill har man lyckats skära ned på andra operativa kostnader.

Frakterna var fortsättningsvis generellt på låg nivå för torrbulk under 2013. Fraktnivån visade en stigande trend men alldeles i slutet av året sjönk den åter. På Östersjön baserar sig ESL Shippings skeppningar i huvudsak på långa kontrakt och långsiktiga kundrelationer. 

Fraktnivån för rederiets två supramaxfartyg Arkadia och Kumpula var tillfredsställande med tanke på det allmänna marknadsläget. De mindre enheterna i flottan har även använts för läktring av oceangående bulkfartyg utanför kusten och denna verksamhet uppges ha varit fortsatt livlig.

ESL Shipping opererar främst på Östersjön och i Europa, men Arkadia var sysselsatt i kontraktsfart på Kanada. Under året transporterade ESL Shipping sammanlagt 11,6 miljoner ton gods med sina fartyg.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]