Remontowa bygger offshorefartyg

Nyligen sjösattes Sutton Tide, ett offshore servicefartyg, vid Northern Shipyard, Gdansk. Fartyget som är 70 m långt och 16 m brett ska serva amerikanska borriggar. Huvuduppdraget är ankarhantering, men enheten ska tjäna också som supplyfartyg och bogserare.Northern Shipyard i Gdansk tillhör Remontowa-koncernen är utan tvekan det mest  lönsamma varvet i Polen. Under 2006 hade koncernen intäkter på cirka PLN 1,5 miljard och en nettovinst på PLN 44 miljoner. År 2005 var intäkterna cirka PLN 1,2 miljard och vinsten knappt PLN 24 miljoner. Koncernen har totalt närmare 4.700 anställda.