Regeringen underlättar för gotländsk linjetrafik

Regeringen gör ändringar i förordningen som reglerar linjesjöfarten till och från Gotland – från den 17 juli i år kommer det vara fritt att erbjuda sjötransporttjänster mellan Gotland och fastlandet oavsett hur ofta och hur stor del av året som den bedrivs.– Det här är en välkommen förändring för gotlänningarna samt för alla som är nyfikna på Gotland då det nu skapas möjligheter för nya spännande destinationer, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.Den som bedriver sjötransporter mellan Gotland och svensk fastlandshamn har hittills varit tvungen att anlöpa fastlandshamnen minst fem gånger per vecka året runt.