Gotländsk delegation träffade infrastrukturministern

I måndags uppvaktade en gotländsk delegation, bestående av bland annat kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) och landshövding Marianne Samuelsson, regeringens infrastrukturminister Åsa Torstensson (c). Delegationens syfte var att förmå infrastrukturministern att inte tillåta försämringar av Gotlands färjetrafik. Bakom sig hade delegationen bland annat samtliga sju politiska partier i kommunfullmäktige, Svenskt Näringsliv, länsstyrelsen och LO-distriktet. Under mötet diskuterades det nya upphandlingsunderlaget som tagits fram av Rikstrafiken. I detta underlag föreslås rederierna få friare tyglar när det gäller planering av turer. Den nya avtalstiden ska gälla från 2009 till 2019 och senast den 21 december ska anbuden för Gotlandstrafiken vara inlämnade.