Regeringen lyfter restriktionerna från Estoniafilmerna

Regeringen har beslutat att vidga uppdraget som den förra regeringen gav rörande granskningen av filmmaterial från Estonia. Det ska inte finnas några restriktioner eller tidsbegränsningar för vilka filmer, eller bilder, som ska granskas. Det betyder att de omdebatterade filmerna från de första dykningarna nu kan granskas. Det ska också utredas om filmerna har manipulerats eller redigerats i efterhand. Regeringen ber också Sjöfartsverket att inkomma med ett yttrande om möjligheterna till att befria dykarna från deras avtal om konfidentialitet så att de kan frågas ut om vad de såg.