Privatiseringsvillkor för polska varv klara den 15 januari

Vice näringsminister Poncyliusz har i Szczecin informerat om att villkoren för privatiseringsprocessen av polska varv skall presenteras inom några dagar. Enligt Pawel Brzezicki, chef för den statliga industriutvecklingsbyrån ARP, finns minst tre potentiella investerare. Den polska regeringen förpliktade sig att till medio 2007 privatisera de två varven Gdynia Shipyard och SSN i Szczecin. Gdansk Shipyard skall vara privatiserat i juni 2008, enligt den hittills inofficiella planen. Man är medveten om att privatiseringen måste ske tillsammans med en kapacitetsreduktion. För alla polska produktionsvarv rör det sig om en 30-procentig kapacitetsminskning. I Szczecin betyder det bl.a. att en av tre Wulkanslipar tas ur bruk 2011 efter nu påbörjade kontrakt. Man ska också minska personalstyrkan, som nu består av cirka 5.500 personer.