Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Container | Hamn/Logistik

Kärnfrågan återstår

Efter den senaste tidens förhandlingar mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar är parterna överens om mycket, men inte kärnfrågan. 

Parterna har under hösten och vintern träffats vid ett flertal tillfällen för att förhandla om ett riksomfattande kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet. Senaste förhandlingen ägde rum i tisdags och fortsätta sedan även på onsdagseftermiddagen. Enligt båda parter är man nu överens om mycket, förutom själva kärnfrågan. 

Parallella kollektivavtal

– Det finns lösningar på flera praktiska frågor, men kärnfrågan är att vi måste ha en lösning som garanterar att vi inte får parallella kollektivavtal med olika innehåll för samma arbete, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef för Sveriges Hamnar i ett pressmeddelande. 

Praktiskt frågor utredda

Enligt Hamnarbetarförbundet är parterna överens om vad ett likalydande kollektivavtal, som Sveriges Hamnar i dag har med Transportarbetarförbundet i bland annat containerterminalen i Göteborg, skulle innebära. Alla praktiska frågor är utredda, skriver man. ”Det som kvarstår är arbetsgivarsidans krav att Hamnarbetarförbundet ensidigt ska åta sig att säkerställa att de två kollektivavtalen som skulle finnas på området inte glider isär över tid”, står skrivet i pressmeddelandet.

Enligt Sveriges Hamnar är i nuläget inget nytt möte inplanerat.