Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Etableringsminister Arbetsmarknadsdepartementet Statsråd

Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

Johansson välkomnar förslaget

En grupp bestående av bland annat LO och Svenskt Näringsliv har tagit fram ett förslag om begränsad strejkrätt. Något arbetsmarknadsminister Ylva Johansson välkomnar: ”Det bör ligga till grund för en lagstiftning”   

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]�r en lagstiftning”   

Huvudsyftet med förslaget är att det inte längre ska vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Förslaget, som LO, Saco, TCO och Svenskt Näringsliv står bakom, lämnades in till regeringen i veckan. Bakgrunden till initiativet är den kritiska situationen i APM Terminalen i Göteborg och regeringens pågående utredning om strejkrätten. 

– Vi gillar inte den riktning som strejkrättsutredningen gått eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

Pågående utredning

Även Teknikföretagen anser det viktigt att förekomma regeringens utredning.

– Situationen i Göteborgs hamn visade att det krävs förändringar av konfliktreglerna. Teknikföretagen var bekymrade över konfliktregelutredningens arbete. Parterna borde kunna komma överens om en förändring av konfliktreglerna. Det var utgångspunkten för arbetsgruppen. Jag är glad över att vi har lyckats med det. Konflikter av det slag som förekommit i Göteborgs hamn blir med arbetsgruppens förslag otillåtna. Förslaget innebär för seriösa parter på arbetsmarknaden samtidigt inga reella inskränkningar. Stridsåtgärder ska inte används i andra syften än att få till stånd kollektivavtal, säger Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen och också medlem av arbetsgruppen som tagit fram överenskommelsen. 

Näringslivet positivt

– Det är ett mycket glädjande besked arbetsmarknadens parter i dag ger till regeringen och näringslivet. Parterna har kommit överens om hur medbestämmandelagen bör ändras så att det blir tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt. Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället. Det är nu avgörande att lagen ändras i enlighet med vad parterna enats om, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

Påverkar inte allt

Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader och, enligt arbetsgruppen, görs ingen inskränkning i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

– Det är ett styrkebesked att arbetsmarknadens parter kommit överens om hur konfliktreglerna ska ändras. Jag förväntar mig att regeringen – oavsett färg – skyndsamt ändrar lagen på det sätt som parterna kommit överens om, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl.

Vill bli fullvärdig avtalspart

Svenska Hamnarbetarförbundet, som inte varit med och förhandlat med gruppen, anser att förslaget innebär en maktförskjutning. 

– Det innebär en maktförskjutning och kan få väldigt många oförutsedda konsekvenser för fristående fackförbund, säger Erik Helgeson från Hamnarbetarförbundet till SVT och fortsätter:

– Jag anser att vi använts som ett slagträ för Svenskt Näringsliv, där man baxat in LO i ett hörn och tvingat dem att ingå det här panikavtalet.

Hamnarbetarförbundet vilja är att bli en fullvärdig avtalspart i containerterminalen genom en avtalskartell eller ett treparts-avtal tillsammans med LO-facket Transportarbetareförbundet, som i dag har kollektivavtal med APM Terminals. 

Johansson positiv

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) säger i en kommentar till det inlämnade förslaget att konflikträtten är grundläggande i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Men hon säger också att situationen i containerterminalen är ett exempel på att modellen inte alltid fungerar tillfredsställande. Det var också anledningen till att regeringens tillsatte den statliga utredningen som hon nu också avslöjar är klar. Om arbetsgruppens inlämnade förslag säger hon att det är ett styrkebesked för den svenska modellen. 

– Att parterna i en sådan här mycket svår fråga har kunnat sätta sig och sammarbeta konstruktivt och enligt min bedömning har tagit fram ett väl genomarbetat och väl balanserat lagförslag som är fullt genomförbart. Detta förslag påverkar inte den grundläggande maktbalansen på arbetsmarknaden. Vi kommer nu att analysera detta, men eftersom parterna är överens så är det självklart att detta förslag går före andra, säger hon och fortsätter:

Inte före valet

– I morgon fredag räknar jag med att ta emot den statliga utredningen som jag sedan måste granska. Men jag kan redan nu säga att det förslag som parterna har kommit med bör vara det som ska ligga till grund för en lagstiftning i frågan. Jag kommer att söka så brett politiskt stöd som möjligt i riksdagen. 

Hon påpekar också att det inte finns någon anledning att dra saken i långbänk och det faktum att parterna är överens kan påskynda processen.

– Dock hinner inte något hända före valet i höst. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]