Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Container | Hamn/Logistik

Inget nytt avtal aktuellt

Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar hittar ingen lösning gällande ett rikstäckande kollektivavtal mellan parterna. 

Det var nära, klargjorde både parter häromdagen. Man var överens om mycket. Ändå är det i dagsläget inte aktuellt med något avtal mellan parterna och heller inga nya förhandlingar är inbokade. 

Besviken

Enligt Hamnarbetarförbundet så avvisar arbetsgivarorganisationen erbjudandet om att teckna ett likalydande kollektivavtal med förbundet som det redan existerande hamn- och stuveriavtalet. Något som Hamnarbetarförbundet menar skulle innebära heltäckande fredsplikt. 

– Det har varit bra samtal i över en månad, så jag är besviken över det här beskedet. Hela det skriftliga avtalet finns klart att att skriva på, och alla praktiska frågor har retts ut, så det är beklagligt att vi fortfarande inte kan accepteras som fullvärdig part med ett likalydande avtal. Vi är fortsatt öppna för förhandlingar om vi kan hitta en konstruktiv form för det, säger Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot

Hängavtal

Sveriges Hamnar skriver på sin hemsida att man har erbjudit Hamnarbetarförbundet att ingå hängavtal på det nu gällande kollektivavtalet, ett erbjudande som har avvisats.

– Vi beklagar att Hamnarbetarförbundet avfärdar Sveriges Hamnars erbjudande om hängavtal till branschens kollektivavtal i enlighet med den modell som gäller på svensk arbetsmarknad, säger Joakim Ärlund, vice vd och förhandlingschef på Sveriges Hamnar.
Efter att Hamnarbetarförbundet begärt förhandlingar om kollektivavtal med Sveriges Hamnar har parterna träffats vid fyra tillfällen under senhösten.
– Vårt mål är att finna en hållbar lösning som inte äventyrar stabiliteten i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Vi står till förfogande för fortsatta förhandlingar, säger Joakim Ärlund.