Oklart när sjöfartsstödet kan ändras

Det oklart när en förändring av sjöfartsstödet kan komma till skott. I går sa Catharina Elmsäter–Svärd att det är företag som Marin Mätteknik som Sverige behöver och att hon därför ska göra vad hon kan för att företagets fartyg ska får tillbaka rätten till sjöfartsstöd.– Vi jobbar på en lösning och frågan bereds just nu internt inom regeringskansliet. Det är en komplex fråga men ambitionen är att få till en lösning, säger Mychèle Östman, infrastrukturministerns pressekreterare.– Just därför kan vi inte ge några tidsramar för det här.Enligt regeringen är det oklart om ytterligare en förändring av sjöfartsstödet behöver gå via en proposition och därmed släpas genom riksdagen.Reglerna för att få motta sjöfartsstöd skärptes 2009. I kraven ingår nu att fartygen i sin näringsverksamhet måste utföra transporter av gods eller passagerare för att vara föremål för sjöfartsstöd.